آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی حوادث
خبرگزاری فرارو
96/08/24 13:51
کد خبر 9544073049
پ پ پ پ

(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟


فرارو- بیشتر خانه های تخریب شده در زلزله سرپل ذهاب متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر این شهرستان بوده است.
به گزارش فرارو،زمین لرزه ۷.۳ ریشتری شب یکشنبه در استان کرمانشاه خسارات زیادی به شهرستان سرپل ذهاب زد. بیشترین خسارات را مسکن مهر داشته و ۹۰ درصد از ساختمان های مسکن مهر این شهرستان دچار خسارت شده اند.
 به گفته مدیر امور مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه 576 واحد مسکن مهر در شهرستان سرپل ذهاب، در این زلزله تخریب شده و 2 نفر نیز در زیر آوارهای آن جانشان را از دست داده‌اند. به گفته وی ساخت این واحدها از سال 1389 شروع شده و در سال 1392 افراد در واحدهای آن ساکن شدند. با این حال رئیس جمهور و وزیر راه دستور بررسی خسارت های واحدهای مسکن مهر در سرپل ذهاب را صادر کرده‌اند. عکس های زیر وضعیت این واحدها و آنچه در آن پس از زلزله مهیب برجای مانده را نشان می‌دهند.عکاس: مهدی نصیری/ ایلنا، مجید عسگری پور/ مهر، سیدعلی صالح/ برنا، محسن عطایی، حسین مرصادی/ فارس، علیرضا وثیق انصاری/ تسنیم، محمدرضا جباری/ باشگاه خبرنگاران
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟
(تصاویر) در خرابه‌های مسکن‌مهر چه برجا مانده؟

اخبار مرتبط