آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار خواندنی
خبرگزاری برترین ها
97/04/21 11:26
کد خبر 9544916222
پ پ پ پ

صرف نهار چینی‌ها در ارتفاع ۲۰۰۰ متری!


بازدید کنندگان چینی کوه لائوجون در ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح زمین نهار خود را صرف می‌کنند.

برترین ها: بازدید کنندگان چینی کوه لائوجون در ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح زمین نهار خود را صرف می‌کنند.

صرف نهار چینی‌ها در ارتفاع ۲۰۰۰ متری!

صرف نهار چینی‌ها در ارتفاع ۲۰۰۰ متری!

صرف نهار چینی‌ها در ارتفاع ۲۰۰۰ متری!

صرف نهار چینی‌ها در ارتفاع ۲۰۰۰ متری!

صرف نهار چینی‌ها در ارتفاع ۲۰۰۰ متری!

صرف نهار چینی‌ها در ارتفاع ۲۰۰۰ متری!