آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار خواندنی
خبرگزاری برترین ها
97/05/28 12:56
کد خبر 9723186817
پ پ پ پ

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!


Jürgen Lingl-Rebetez "یورگن لینگل ربتز" هنرمند آلمانی متخصص کنده کاری با چوب است. اما ابزار آن چیزی مثل مغار نیست! او در حرکتی جالب و عجیب با استفاده از اره موتوری به چوب‌ها شکل و طرح می‌دهد! در ادامه تصاویری از آثار ساخته شده توسط این هنرمند را مشاهده می‌نمایید.

برترین ها: Jürgen Lingl-Rebetez "یورگن لینگل ربتز" هنرمند آلمانی متخصص کنده کاری با چوب است. اما ابزار آن چیزی مثل مغار نیست! او در حرکتی جالب و عجیب با استفاده از اره موتوری به چوب ها شکل و طرح می دهد!

در ادامه تصاویری از آثار ساخته شده توسط این هنرمند را مشاهده می نمایید.

 

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!

ساخت مجسمه های چوبی زیبا با استفاده از اره موتوری!