آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار خواندنی
خبرگزاری برترین ها
97/05/23 15:36
کد خبر 9723152523
پ پ پ پ

زنی که زندگی جانبازان جنگ جهانی را متحول کرد


جنگ جهانی اول بهترین‌ و بدترین نوع بشر را به وجود آورد و کسانی که درگیرش بودند هم وحشت و هم انسانیت و همدردی را به یاد می‌آورند.
برترین‌ها: جنگ جهانی اول بهترین‌ و بدترین نوع بشر را به وجود آورد و کسانی که درگیرش بودند هم وحشت و هم انسانیت و همدردی را به یاد می‌آورند. یکی از افراد دلسوز و مهربان در جنگ جهانی اول«آنا کلمن واتس لد» بود، مجسمه ساز آمریکایی که در سال ۱۹۱۷ با همسرش به فرانسه رفت. او در آنجا با مجسمه سازی به نام«فرانسیس درونت وود» آشنا شد که به سربازان مجروح و قربانی جنگ جهانی اول کمک می‌کرد و از او الهام گرفت. آنا برای جانبازانی که صورتشان را در جنگ از دست داده بودند ماسک می‌ساخت و به آن‌ها شانس زندگی دوباره می‌داد. نیازی به گفتن نیست که کار او زندگی افراد زیادی را متحول داد. این جانبازان را غم انگیزترین قربانیان جنگ می‌دانستند، چون مجبور بودند یک عمر در انزوای کامل زندگی کنند.
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 
زنی که زندگی جانبازان <a class="tag-link" href="/tag/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c">جنگ جهانی</a> را متحول کرد
 

اخبار مرتبط