آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار خواندنی
خبرگزاری برترین ها
97/07/28 14:58
کد خبر 9723483001
پ پ پ پ

دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید


«آکشارا آشوک» تصویرگر هندی، کمیک‌های جالبی درمورد دردسر‌های روزمره دختران امروزی خلق کرده است. هدف اصلی او شکایت نیست بلکه تاکید بر جنبه خنده دار مشکلاتی است که دختران با آن درگیرند.
برترین‌ها:«آکشارا آشوک» تصویرگر هندی، کمیک‌های جالبی درمورد دردسرهای روزمره دختران امروزی خلق کرده است. هدف اصلی او شکایت نیست بلکه تاکید بر جنبه خنده دار مشکلاتی است که دختران با آن درگیرند. گاهی برای دیدن نیمه پر لیوان مجبورید به خودتان و حتی بدبختی‌هایتان بخندید.
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید
 
دردسر‌های دخترانه را در این کمیک‌های بامزه ببینید

اخبار مرتبط