آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار خواندنی
خبرگزاری برترین ها
97/04/27 15:17
کد خبر 9722951900
پ پ پ پ

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده


کشند سرخی (red tide) یا رشد جلبکی که در روز‌های اخیر ساحل سن دیگو را فراگرفته، یکی از مناظر کوچک، اما فوق العاده طبیعت را خلق کرده است: نور زیست تاب در اقیانوس. رشد جلبکی با فیتوپلانکتون درخشانی پر می‌شود که وقتی میکروارگانیسم‌ها روی امواج ساحل حرکت می‌کنند، روشن شده و هنگام پارو زدن، شنا کردن یا راه رفتن در ساحل نور خیره کننده‌ای ایجاد می‌کنند.

برترین ها: کشند سرخی (red tide) یا رشد جلبکی که در روزهای اخیر ساحل سن دیگو را فراگرفته، یکی از مناظر کوچک اما فوق العاده طبیعت را خلق کرده است: نور زیست تاب در اقیانوس. رشد جلبکی با فیتوپلانکتون درخشانی پر می شود که وقتی میکروارگانیسم ها روی امواج ساحل حرکت می کنند، روشن شده و هنگام پارو زدن، شنا کردن یا راه رفتن در ساحل نور خیره کننده ای ایجاد می کنند. در ادامه شما را دعوت به دیدن تصاویری از این ساحل زیبا می کنیم.

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده

درخشش عجیب ساحل سن دیگو با نور آبی خیره کننده