آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار خواندنی
خبرگزاری برترین ها
97/05/23 09:39
کد خبر 9723148574
پ پ پ پ

تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات


تقریبا همه مادران این سیاره، چه ببر باشند، چه فیل یا کروکدیل، از بچه‌های خود مراقبت می‌کند و هرکاری از دستشان برمی آید برای کمک به بقا و حفاظت از بجه هایشان انجام می‌دهد.
برترین‌ها: تقریبا همه مادران این سیاره، چه ببر باشند، چه فیل یا کروکدیل، از بچه‌های خود مراقبت می‌کند و هرکاری از دستشان برمی آید برای کمک به بقا و حفاظت از بچه هایشان انجام می‌دهد. به همین دلیل مادران همیشه نهایت حمایت، محبت، مسئولیت و توجه را به فرزندانشان می‌دهند. آن‌ها منبع خستگی ناپذیر عشق و محبت هستند.
پاندای مادر در اولین لحظات تولد کودکش
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
ما همیشه منبع غرور و خوشبختی برای مادر هستیم
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
و عشق او همیشه برای ما کافیست
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
مادر همیشه ما را گرم می‌کند، به ما غذا می‌دهد و ما را می‌خواباند
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
و همیشه حرف‌های خوبی زمزمه می‌کند
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
هرچقدر هم مادر را ببوسی کافی نیست
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
همچنین بغل‌های غیرمنتظره
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
چون همیشه نگران ماست
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
مادر همیشه حواسش هست حتی اگر ما خواب باشیم
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
و بدون اینکه نیاز به گفتن باشد همه چیز را می‌فهمد
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
محبت او بی نهایت است
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
گاهی دوست دارید کنار مادرتان دراز بکشید و از همراهی او لذت ببرید
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
یا وقتتان را با او بگذرانید
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
در کودکی همه جا دنبال او می‌رفتیم
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
و از او می‌خواستیم با ما آواز بخواند
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
یا کنارمان باشد تا خوابمان ببرد
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات
همه ما مادری داریم که برایمان بسیار بسیار ارزشمند است
 
تصاویر زیبا از گرما و مهر مادری در دنیای حیوانات

اخبار مرتبط