آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار تصویری
خبرگزاری خبرگزاری میزان
97/09/15 20:27
کد خبر 9723790200
پ پ پ پ

نجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجر


  
نجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجرنجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجرنجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجرنجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجرنجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجرنجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجرنجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجرنجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجرنجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجرنجات آخرین بازمانده‌های نسل زرافه‌های غرب آفریقا در نیجر