آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار تصویری
خبرگزاری خبرگزاری میزان
97/05/29 08:26
کد خبر 9723192624
پ پ پ پ

سیل در ایالت کرالا هند


سیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هندسیل در ایالت کرالا هند