آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار تصویری
خبرگزاری خبرگزاری میزان
97/07/07 10:05
کد خبر 9723340698
پ پ پ پ

سقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرام


سقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرامسقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرامسقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرامسقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرامسقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرامسقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرامسقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرامسقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرامسقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرامسقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرامسقوط هواپیمای مسافربری در آب های اقیانوس آرام