آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار تصویری
خبرگزاری فردا نیوز
96/10/10 23:16
کد خبر 9544452849
پ پ پ پ

جاده چالوس در زمان قاجار! +عکس


راه های ایران درزمان قاجار به گونه ای بود که اگرکسی قصد داشت ازجنوب به تهران سفر کنند؛باید با کشتی خودرابه ترکیه میرساند وسپس ازمسیرتبریزبه تهران میرفت.

جام نیـوز: راه های ایران در زمان قاجار به گونه ای بود که اگر کسی قصد داشت از جنوب به تهران سفر کنند؛ باید با کشتی خود را به ترکیه میرساند و سپس از مسیر تبریز به تهران میرفت.

جاده چالوس در زمان قاجار! +عکس


اخبار مرتبط