آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار تصویری
خبرگزاری انتخاب
97/**/** 22:17
کد خبر 9541989702
پ پ پ پ

تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با داعش در غرب موصل


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir):تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 
 تصاویر : نبرد خانه به خانه ارتش عراق با <a class="tag-link" href="/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8">داعش در غرب</a> موصل
 

اخبار مرتبط