آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار تصویری
خبرگزاری فردا نیوز
96/02/06 15:55
کد خبر 9542275191
پ پ پ پ

تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه


سرویس عکس و فیلم فردا: تکیه معاون الملک یکی از آثار برجسته تاریخی ایران زمین در کرمانشاه است که وجود کاشی کاری های برجسته و نیمه برجسته با رنگ های صد در صد طبیعی که تصاویری از نبردهای حضرت علی (ع), واقعه کربلا و تصاویری از سلاطین ایران زمین و اشخاص شاخص معاصر این اثر را از دیگر آثار ملی ایران متمایز می کند. این بنا در حدود ۱۱۸ سال پیش به نیت برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) بنا شده است. در حدود ۶۰ سال پیش قسمتی از این بنا به مدرسه تبدیل می شود و متاسفانه برخی از از کاشی ها بر اثر شیطنت شاگردان آسیب دیده اند.
منبع: تسنیم
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه
تصاویر: شاهکار کاشی کاری ایران در کرمانشاه

اخبار مرتبط