آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار تصویری
خبرگزاری فردا نیوز
96/07/18 11:22
کد خبر 9543755790
پ پ پ پ

تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟


عکاس اهل میلواکی به نام لوئیس بیلیفلد در سراسر آمرسکا سفر کرده است تا شام خوردن آمریکایی‌ها را به ثبت رساند.

سرویس عکس و فیلم فردا: عکاس اهل میلواکی به نام لوئیس بیلیفلد در سراسر آمرسکا سفر کرده است تا شام خوردن آمریکایی‌ها را به ثبت رساند. لوئیس از سوژه های خود خواسته است تا هیچ چیزی را برای عکاسی تغییر ندهند و مثل همیشه رفتار نمایند. چیزی که در این میان جالب است تنوع عادات رفتاری آمریکایی‌ها در شام خوردن است. 

تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟
تصاویر: آمریکایی‌ها چطور شام می‌خورند؟

اخبار مرتبط