آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار تصویری
خبرگزاری خبرگزاری میزان
97/09/14 16:40
کد خبر 9723783728
پ پ پ پ

ترکیدگی لوله اصلی آب در میدان توحید


    
ترکیدگی لوله اصلی آب در میدان توحیدترکیدگی لوله اصلی آب در میدان توحیدترکیدگی لوله اصلی آب در میدان توحیدترکیدگی لوله اصلی آب در میدان توحیدترکیدگی لوله اصلی آب در میدان توحیدترکیدگی لوله اصلی آب در میدان توحید