آخرین اخبار ایران و جهان
دسته بندی اخبار اقتصادی
خبرگزاری خبرگزاری فارس
95/11/29 13:04
کد خبر 9541693057
پ پ پ پ

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان شد/ دولت ریالی از تنخواه بودجه را تسویه نکرد


به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، براساس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، مجموع دارایی‌ خارجی بانک مرکزی در پایان آذر ماه امسال به 335 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 4.7 درصد کاهش داشته است.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 61 هزار و 160 میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت 35 هزار و 470 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 25 هزار و 690 میلیارد تومان است. 

بدهی دولت به بانک مرکزی در 9 ماهه امسال 45.3 درصد افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 7 درصد کاهش یافته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم عجیب و قابل توجه 104 هزار و 490 میلیارد تومان رسیده که رشدی 25.3 درصدی نسبت به اسفند ماه 94 نشان می‌دهد. در 12 ماه منتهی به آذر ماه امسال رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 26.3 درصد بوده است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 127 هزار و 90 میلیارد تومان درج شده که 120 هزار و 680 میلیارد تومان سپرده قانونی و 6 هزار و 410 میلیارد تومان سپرده دیداری است.

سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با 11.9 درصد افزایش 37 هزار و 850 میلیارد تومان است که سهم دولت 33 هزار و 830 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات اعتباری 4 هزار و 20 میلیارد تومان برآورد شده است.

جمع کل دارایی‌های بانک مرکزی به 518 هزار و 140 میلیارد تومان رسیده که رشد 4.9 درصدی در 9 ماهه امسال داشته است.

عنوانارقام به میلیارد توماندرصد تغییر نسبت به اسفند 94
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی335 هزار و 2904.7-
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی61 هزار و و 16017.5
بدهی دولت به بانک مرکزی35 هزار و 47045.3
بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی25 هزار و 6907-
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی104 هزار و 79025.3
سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی120 هزار و 68018.4
سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی6 هزار و 41012.5
سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی33 هزار و 83014.3
سپرده شرکت‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی4 هزار و 204.5-
جمع کل دارایی‌های بانک مرکزی518 هزار و 1404.9

انتهای پیام/م


اخبار مرتبط